Tarotguiderna.net – om att vara andlig, spirituell och empatisk

Andlighet och spiritualitet är något som många förknippat med religion, trots att dessa inte alls behöver ha att göra med varandra. Vad betyder det egentligen att vara andlig, spirituell och inte minst empatisk?

Andlighet syftar till konceptet att det finns en ande i oss, något immateriellt, själsligt och oförklarligt. Kanske är det vårt medvetande, kanske är det något helt annat. Spiritualitet är ett uttryck som fått olika betydelser, en teologisk och en mer personlig. En persons spiritualitet kan beskrivas som personens öppenhet mot det andliga och själsliga. Det är en slags känslighet mot ibland omärkbara nyanser, ibland av en annan persons känslor och ibland av omvärlden.
Slutligen har vi empatin, den kanske viktigaste egenskapen. Empati syftar till en människas förmåga att förstå, uppleva och ibland spegla en annan persons känslor. Förmågan att empatisera är på många sätt en grundsten för ett normalt liv. Det är oerhört svårt att leva ett normalt liv om du är empatilös, inte minst för att det blir svårt att uppfatta andras känslor och sinnestillstånd.

God egenskaper

Andlighet, spiritualitet och empati är egenskaper som på många sätt går hand i hand. Deras närvaro stärker varandra och kan leda till spännande resultat, något som Tarotguiderna.net är väl medvetna om. Personer som kallas för medium är oftast begåvade och starka inom just dessa egenskaper. Genom att tro på det andliga, vara öppen för det okända och känna empati mot både omvärlden och våra medmänniskor kan medium hjälpa andra på flera sätt.

Även om detta är tre fina egenskaper har även sina nackdelar. I en alltmer sekulariserad värld är tron på en högre makt något som många ser ned på. Att fatta beslut baserat på magkänsla och intuition ses i princip som något fult av en stor del av människor. Empati kan enkelt utnyttjas av personer som inte alltid vill dig väl. Om du känner igen dig i dessa egenskaper, kom ihåg att alltid ta hand om dig själv och försök att sätta ditt välmående i första hand. Även fast det är svårt i och med att man tror att det är viktigare att ta hand om andra än sig själv, så måste man älska sig själv först. Tar man inte hand om sig själv mer än andra, kommer man i slutänden inte kunna ta hand om andra heller.