Andlighet och spiritualitet är något som många förknippat med religion, trots att dessa inte alls behöver ha att göra med varandra. Vad betyder det egentligen att vara andlig, spirituell och inte minst empatisk? Andlighet syftar till konceptet att det finns en ande i oss, något immateriellt, själsligt och oförklarligt. Kanske är det vårt medvetande, kanske…