Med en HLR utbildning får du kunskapen som krävs för att kunna rädda liv. De kan bokas privat men det är även mycket vanligt att företag bokar in dessa kurser för sina anställda. Beroende på yrke och ålder kan olika HLR utbildningar i Stockholm väljas. HLR utbildning Grund För personer som aldrig gått en HLR…