Investeringar i infrastruktur som gynnar cyklister trendar just nu och ökar i städer runt om i världen. En sådan investering som kan erbjuda flera fördelar är cykelställ med tak. Dessa är inte bara fördelaktiga för cyklisterna som använder dem utan även för samhället i stort. Men hur mäter man egentligen avkastningen på en sådan investering? I denna artikel belyser vi hur du kan räkna ut din ROI (avkastning på investeringen) ur såväl en ekonomisk som en samhällelig synvinkel.

Så kan du beräkna din ROI på ett cykelställ med tak

För att räkna ut din ROI på ett cykelställ med tak kan du göra en komplex beräkning. Du bör då kombinera de ekonomiska och samhälleliga fördelarna med cykelstället och sätta dessa i relation till de initiala och löpande kostnaderna. Det kan vara komplicerat att räkna ut en exakt siffra, men genom att väga samman alla faktorer kan du få en bra uppfattning om investeringens lönsamhet.

Dessa delar bör tas med i beräkningen

Du bör väga in följande tre delar i din beräkning:

  • Initiala och löpande kostnader. Du bör först ta hänsyn till de initiala kostnaderna. Dessa inkluderar material och arbetskraft för att bygga cykelstället. Dessutom tillkommer löpande kostnader för drift och underhållning, såsom rengöring och mindre reparationer.
  • Ekonomiska fördelar. Söker ni cykelgarage? Då kan ett cykelställ med tak från Citypro vara ett bra alternativ. Ett sådant kan höja fastighetsvärdet och göra en plats mer attraktiv för både invånare och företag. Om cykelstället är avgiftsbelagt kan det dessutom generera en direkt inkomst som kan räknas av mot de intiala och löpande kostnaderna. Fler cyklister och färre bilar kan också leda till mindre slitage på vägarna, vilket i sin tur minskar de offentliga utgifterna för vägunderhåll.
  • Samhälleliga fördelar. En ökad användning av cykeln som transportmedel har visat sig leda till en bättre folkhälsa. Därmed kan samhällets kostnader för hälso- och sjukvård minskas på lång sikt. Genom att uppmuntra cykling minskar man även behovet av bilanvändning och därmed utsläppen av växthusgaser.

Så nästa gång din organisation funderar på att göra en sådan här investering kan det vara värt att titta närmare på investeringens ROI. Men då inte bara som en siffra utan snarare som en indikator på den bredare positiva inverkan på samhället.