Psykologyrket i Sverige står inför en dynamisk och växande arbetsmarknad. Med en mångfald av roller inom olika sektorer, från traditionell klinisk psykologi till tillämpningar inom organisationer och skolor, erbjuder yrket en spännande karriärväg. Psykologer spelar en viktig roll i att stödja individers välbefinnande och bidra till effektiva arbetsplatser, vilket har lett till en ökad efterfrågan…