Bor du i Trollhättan och planerar att bygga nytt, bygga till eller bygga om? Kom ihåg att söka om bygglov, sätta säkerheten först och att anlita seriösa hantverkare. Här följer några tips på vägen. Att ha byggnadsställningar är ofta viktigt för att arbetet skall kunna utföras på ett bra sätt. Det finns vidare information om detta på denna sida om byggnadsställningar i Trollhättan.

 

Behöver du bygglov?

Börja med att kontakta Trollhättan kommun och kontrollera om bygglov behövs. Framförallt gäller detta inom detaljplanerat område samt om större nybyggnation ska genomföras. Vid exempelvis Attefallshus krävs inte bygglov – men en bygganmälan. Om en byggnation genomförs innan bygglov har godkänts finns risken att hela byggnationen måste rivas. Detta även om en bygglovsansökan sedan skickas in varpå den godkänns. Det är alltså inte möjligt att få bygglov i efterhand. Det viktiga är att allt sker i rätt ordning. Vid minsta osäkerhet är det bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite.

Säkerheten i första hand

Ska renovering ska av fasaden, taket läggas om eller fönster bytas ut? Hyr in byggnadsställningar så kommer arbetet ske betydligt säkrare än om du och dina vänner ska stå på stegar. Om du själv genomför renoveringen finns ingen lag på vilka säkerhetsrutiner som måste användas. Skulle ett företag genomföra renoveringen kommer de använda byggnadsställningar eller annan skyddsanordning om arbetet utförs på minst 2 meters höjd. Det är därmed även något som privatpersoner bör utgå ifrån. Sker arbetet på hög höjd bör byggnadsställningar hyras eller köpas. Det skapar inte bara säkerhet utan underlättar arbetet betydligt.

Anlita hantverkare och hyr byggnadsställningar i Trollhättan

Väljer du att inte utföra arbetet själv behöver hantverkare anlitas. I Trollhättan finns ett flertal takläggare, fönstermonterare och snickare. Det innebär även att det är lätt att ta in flera olika offerter och ställa priserna mot varandra.

Tänk på att:

  • Enbart skriftlig offert
    Lite inte på muntliga avtal. Se alltid till att avtalet är skriftligt så inte några missförstånd uppstår.
  • ROT-avdrag
    ROT-avdrag kan utnyttjas så länge som det finns avdrag kvar att genomföra gällande kalenderår. Detta kontrolleras enkelt på Skatteverket.se. Logga in med Bank-ID eller Mobilt Bank-ID och klicka sedan på RUT/ROT. Där presenteras aktuell summa. Totalt får ROT genomföras på 50 000 kr per kalenderår och person.
  • Referenser
    Anlita enbart hantverkare som har goda referenser. Det går att se på exempelvis Trustpilot men även via Facebook. Gör även en enkel sökning på Google för att se om företaget nämns i någon nyhet eller blogg.