Med en HLR utbildning får du kunskapen som krävs för att kunna rädda liv. De kan bokas privat men det är även mycket vanligt att företag bokar in dessa kurser för sina anställda. Beroende på yrke och ålder kan olika HLR utbildningar i Stockholm väljas.

HLR utbildning Grund

För personer som aldrig gått en HLR utbildning tidigare är ”HLR Grund” rätt alternativ. Det är en grundläggande utbildning som både vänder sig till privatpersoner och företag. Fokus ligger på hur HLR genomförs på ett säkert sätt på vuxna. Här lär sig även deltagarna hur man bör agera för att påkalla hjälp och hantera en olycksplats.

Även som E-kurs

Svårt att åka till Stockholm för att få utbildningen? Genomför den i så fall på distans. Flera av de utbildningsföretag som erbjuder HLR utbildningar har även vissa av dessa online. Det gäller då främst basic- utbildningar. Vid mer avancerade behövs mer praktisk övning och lärarledda instruktioner.

HLR utbildning Utökad

Har du gått grundkursen är nästa steg ”Utökad”. Innehållet kan variera något mellan olika utbildningsföretag men exempelvis kan det innebära träning i hur två personer kan utföra HLR gemensamt samt mer fokus på luftvägsstopp.

HLR Förskola

En utbildning som vänder sig till de som jobbar på förskolor i Stockholm. Vid livräddande insatser skiljer det sig på ett par punkter mellan vad som ska utföras på barn och vuxna. Samma utbildning vänder sig även till de som jobbar på grundskola.

Även denna går att delvis genomföras online. Generellt upplever däremot många att det blir mer grundligt om utbildningen kan genomföras ”på riktigt”.

HLR utbildning med L-ABC i Stockholm

På en olycksplats är det ofta mer än enbart hjärt- och lungräddning som behöver utföras. Det kan vara människor som blöder, har svårt att andas eller är i chock med mera. En grundläggande utbildning är därför L-ABC som står för Läge, Andning, Blödning, Chock. Det är även i denna ordning som agerande bör ske på olycksplatsen för att rädda så många som möjligt.

Alla utbildningsföretag i Stockholm som erbjuder HLR utbildningar erbjuder även grundläggande L-ABC. Dessa kan beställas separat då varje utbildning tar ett par timmar. Ett alternativ är annars att ha L-ABC på förmiddagen och HLR på eftermiddagen.