Larma av men larma ändå med hotkod

Med ett företagslarm minskar risken för inbrott och stölder. Skalskyddet gör att kod behöver användas för passering vilket därmed gör att obehöriga inte tar sig in. Men vad händer om du under hot tvingas öppna dörren till företaget? Det är då som hotkod kommer till användning.

Med inbrottslarm, väktarutryckning och kameraövervakning kan de flesta inbrott avbrytas i tid. Dessutom kan speciella skydd installeras som exempelvis släpper ut en tjock dimma i rummet om inbrott sker. Rent tekniskt går det att bygga flera ”lager” av säkerhet och larm. Men man bör även tänka på den mänskliga faktorn och vilka situationer som kan uppstå vid hot.

Den som blir hotad till livet vid entrén kommer till största sannolikhet slå koden och dra sitt passerkort. Är det säkerhetsansvarige eller någon inom företagsledningen kan de som utför inbrotten göra stor skada genom att få tillgång till viktig information eller egendom.

Det är i dessa fall som en ”hotkod” används. En kod som aktiverar ett tyst larm inom företagslarmet så att väktare får veta att ett hot genomförs – men utan att larmet ger något ljud.

Denna hotkod ger alltså samma tillgång till lokalerna som en vanlig inpasseringskod. Men skillnaden är att det tysta larmet även går ut till väktarbolaget. Den som blir hotad kan känna sig trygg att informationen om hotet har gått till larmbolaget samtidigt som man inte riskerar våld – vilket en siren skulle kunna resultera i.

Behöver alla veta?

Det kan finnas fördel i att enbart vissa har hotkod och att man inte delar ut denna till alla anställda. Risken att informationen sprids utanför företaget ska helt enkelt minimeras. Ta även för vana att byta koder regelbundet så att inte fel personer får tag på koderna och missbrukar dem.

Testa för att känna trygghet

Oavsett vilka delar ett företagslarm är uppbyggt av finns stora fördelar att låta de anställda testa de olika delarna. Detta för att man ska känna sig trygg i hur allt fungerar och därmed ta bästa beslutet under en pressad situation. Finns det en hotbild och hotkod används inom företagslarmet kan fiktiva händelser skapas så att man har larmat via denna kod en gång tidigare. Men kom i så fall ihåg att säga detta till larmbolaget så att inte väktarna tror att de åker på ett skarpt larm.