Det fysiska guldet har länge varit ett populärt och lukrativt tillgångsslag för de investerare som har velat bredda sina investeringsportföljer. Dessutom har tillgångsslaget även ofta används som ett skydd mot inflation och ekonomisk osäkerhet. Men det kommer ofta en tid då det är nödvändigt att försöka sälja guld och ta hem vinsten. Här kommer vi gå igenom några av de faktorer som du bör ha i åtanke när du går i tankar om att göra en sådan försäljning.

4 faktorer att ta hänsyn till när du överväger att sälja guld

När du funderar på att sälja guld bör du tänka på följande faktorer:

  • Priset på råvaran är en viktig faktor att ta hänsyn till. Ett av de vanligaste skälen till att investerare väljer att sälja denna råvara i sin fysiska form är för att priset har ökat kraftigt. När guldpriset ökar kan det alltså vara ett bra läge att avyttra lite grann av det fysiska guldet och på så vis realisera en vinst. Men det är värt att ha i åtanke att priset på denna ädelmetall är volatilt och kan svänga en hel del fram och tillbaka. Därför är det viktigt att tajma försäljningen rätt.
  • Du kan vilja göra en försäljning för att få loss lite pengar. Du kanske står inför en svår eller osäker tid rent privatekonomiskt? Eller så kanske du har ett behov av pengar för att kunna finansiera ett större inköp? Om så är fallet bör du överväga att sälja guld för att lösa finansieringen. Guldet kan nämligen enkelt avyttras och på så vis växlas in mot kontanter.
  • Det fysiska guldet är ett bra sätt att diversifiera portföljen. Guldet är i sin fysiska form ett bra tillgångsslag för dig som vill diversifiera din portfölj av investeringar. Men samtidigt är det också viktigt att säkerställa så att inte ett visst tillgångsslag väger alltför tungt i din portfölj. Så om du har en stor andel av portföljen allokerad till just guld kan du vilja sälja av lite grann för att skapa en bättre balans i portföljen.
  • Du kan vilja sälja lite grann om du känner dig osäker på läget i omvärlden. Den globala ekonomin och de finansiella marknaderna kan påverka priset på fysiskt guld i olika riktningar. Om du känner dig orolig för hur ekonomin ska utvecklas framöver eller hur stabiliteten ser ut på de finansiella marknaderna kan det vara en bra idé att avyttra lite grann av ditt guld.