Om ens barn eller en själv har någon form av funktionsnedsättning och behöver stöd med att hantera de vardagliga sysslorna så kan man ha rätt till en personlig assistent via en assistansanordnare. Det finns hjälp att söka. Personlig assistans kan göra livet mycket bekvämare och enklare för alla i familjen. Att välja assistansanordnare är inget enkelt beslut. Det är extremt personligt och initialt svårt att veta hur man ska gå till väga.

Statistik över assistansanordnare i Halland

När det har blivit bestämt att en person kommer få assistans så får man själv avgöra vem som ska utföra tjänsten. Det vanligaste är att använda sig av assistansföretag. Ett annat alternativ är att gå genom kommunen eller kooperativ. I Halland valde 68 % av personerna assistansföretag. 17 % valde att gå igenom kommunen och ca 11 % valde kooperativ. Den stora skillnaden med kooperativ är att det går att bli nekad, via kommunen eller företag är det inte en risk. Generellt finns det inte lika många kooperativ som det gör företag heller, vilket är anledningen till den minskade andelen. I Halland är det dock vanligare att välja kooperativ än i många andra områden i Sverige.

  • 68 % valde assistentföretag
  • 17 % valde kommunen
  • 11 % valde kooperativ

Önskemålen och behoven är alltid olika från person till person. Därför måste alltid assistenten anpassa sig till vad som krävs. Det går att få hjälp med allt: från små promenader till hushållsarbete eller kommunikation och sällskap. Det är också helt naturligt att alla behöver olika mängd med stöd. Några behöver bara några timmar per vecka medan andra behöver hjälp varje dag. Eller är det kanske under natten som behovet är som störst? Oftast beror det mycket på hur tillgängliga familj och vänner är när det kommer till arbeten och andra sysslor. Oavsett vilket så går det att anpassa exakt efter de behov som önskas.

För att kunna känna sig trygg och säker i sitt val av assistansanordnare så bör man skriva ett avtal mellan kund och den personliga assistenten. Det är viktigt att få på papper när det kommer till kostnader och betalningar. I många fall kan det vara så att kunden inte klarar av att hantera sin personliga ekonomi och kontanter. Och för att slippa oroa sig så skriver man ett kontrakt samt att det finns kvalitetskontroller på regelbunden basis.